gelişmiş arama
Kreş ve Yuva Rehberiniz
Pedagog Öznur Simav

Öznur Simav

Pedagog

Pedagog Öznur Simav

İki çocuk annesidir. Küçük yaşlardan itibaren çocuk ve aile üzerine eğitimler almıştır. Ankara Gazi Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Psikolojisi mezunudur. 2010 yılında kurduğu kendi merkezinde pedagog olarak çalışmakta; bireysel danışmanlık ve aile danışmanlığı yapmakta ve yine kendi merkezinde, oyun terapileri uygulamaktadır. TRT1, NTV, TV8, HaberTürk, A Haber, Cine5 gibi önemli bir çok televizyon kanalında ve radyoda programlara katılmış, makaleleri ve röportajları Türkiye’nin önde gelen gazete ve dergilerinde yayınlanmış; internet siteleri ve sosyal medyada defalarca paylaşılmıştır. Anaokulu ve ilköğretim öğretmenlerine meslek geliştirme seminerleri vermiş ve anaokulu öğretmeni yetiştirme görevlerinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak çalışmıştır. K.K.T.C, Kahramanmaraş ve Elazığ’da branşı üzerine, gönüllü eğitimler vermiştir. Bebekler, çocuklar, ergenler ve ailelerle birebir ve grup çalışmaları yapmış, anne-baba eğitimleri ve seminerleri vermiştir. T.C. Adalet Bakanlığı’na bağlı bilirkişi olarak görev yapmıştır. Ayrıca MEB’de ve MÜSİAD’da seminerler vermiş, psikolojik danışman olarak çalışmıştır. Pedagojik formasyonu vardır. Cinsel eğitimle ilgili tezinin üniversite kütüphanesine alınması uygun görülmüştür.

Aldığı Eğitim ve Seminerler

· Döner Sermaye F2 Stok F3 Personel F4 Müşteri Takip Programları
· Sabancı KİÖ Olgunlaşma Enstitüsü – 2003
· Toplam Kalite Yönetimi – Kadıköy Anadolu Lisesi – 2002
· Standartizasyon ve Kalite Dersi – Türk Standartları Enstitüsü – 1995
· Rehberlik Eğitimi – Kadıköy Anadolu Meslek ve Meslek Lisesi – 1999
· Sınıf Rehberlik Programı Uygulamaları – Kadıköy Anadolu Meslek ve Meslek Lisesi – 2007
· ORFF Öğretisi Temelinde Eğitimde Müzik Dans ve Drama – Lera Eğitim Rehberlik Araştırma-2000
· 17. YA-PA Öğretmen Eğitim Programı – 2000
· Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü – TEŞEKKÜR -1982
· Okul Müdürlüklerinden Teşekkür’ler…

Verdiği Eğitim ve Seminerler

· Toplumda çocuğa verilen önem, toplumda çocuğun psikolojisini etkileyen faktörler (Kültürel faktörler, toplumsal sınıf farklılıkları, iletişim araçları)
· Toplumumuzda özel sorunu olan çocuklar (Kimsesiz çocuklar, sokak çocukları, çalıştırılan çocuklar, göçmen çocuklar)
· Çocuğu okula hazırlama, okulun çocuğun yaşamındaki yeri ve önemi, okul korkusu
· Okulda çocuğun psikolojisini etkileyen faktörler
· Okul-aile işbirliğinin önemi ve dikkat edilecek hususlar
· Okulda öğretmen-arkadaş-çocuk ilişkileri
· Başarılı anne-baba olmaya hazır olma, evlilikte uyum-ailede kişiler arası ilişkiler-kardeşler arası ilişkiler-ailede diğer kişilerle ilişkiler
· Çocuk yetiştirmede dikkat edilecek noktalar (sevgi-disiplin-ödül-ceza-anne& baba tutumları )
· Ailede çocuğun yerinin çocuğun psikolojisi üzerindeki etkileri (doğuş sırası-tek çocuk-çocuk sayısı-cinsiyeti)
· Aile içindeki özel sorunların çocuğun psikolojisine etkileri (boşanma-üvey anne&baba-hastalıklar-ölüm)
· Uyum, uyumsuzluk nedir? Uyumsuzluk nedenleri nelerdir?
· Duygusal gelişimle ilgili sorunlar (kaygı-korku-öfke-inat-saldırganlık-utangaçlık-kıskançlık)
· Alışkanlık ve eğitim problemleri (tikler-parmak emme-tırnak yeme-yalancılık-altını ıslatma-dışkı kaçırma)
· Suça dönüşebilen problemler (hırsızlık-evden ve okuldan kaçma)
· Cinsel problemler (mastürbasyon-homoseksüellik-lezbiyenlik )
· Savunma mekanizmalarının tanımı, ilgili kavramlar ve savunma mekanizmalarının önemi
· Savunma mekanizmalarının görevleri ve çeşitleri, özellikleri, yararları, zararları
· Özel eğitimde oyunun yeri ve önemi- Özel eğitimde oyunun çocuğun gelişimine etkileri
· Özel eğitimde oyun çeşitleri, özür gurubuna göre etkinlik planlama
· Eğitimde drama sürecinde fiziksel ortam, çalışmalarda kullanılacak araç-gereçler
· Drama liderinin rolü, ısınma, kaynaştırma, konsantrasyon, esas çalışma, rahatlama ve değerlendirme
· Zihinsel engelli çocuklarda dramanın kullanılması
· İşitme engelli çocuklarda dramanın kullanılması
· Rol oynama, doğaçlama ve oluşum çalışmaları ve ilgili örnek uygulamalar
· Pandomim nedir? Eğitimde kullanılması, pandomim çalışmalarına örnek uygulamalar
· Dil gelişiminin tanımı, önemi, dili oluşturan sistemler
· 0-12 yaş çocuklarında dilin kullanılması, kazanılması
· Dil gelişimini etkileyen faktörler
· Konuşma ve dil gelişimi bozuklukları
· Vygotsky’e göre dil gelişim dönemleri-dil gelişiminin diğer gelişim alanları ile ilişkisi
· Dil gelişimine uygun etkinlikler
· Çocukla konuşurken dikkat edilmesi gerekenler
· Dil gelişimine uygun araç-gereçler, aylara ve yaşlara göre çocukların yapabildikleri
· Dil gelişimine uygun etkinlik planlama
· Duygu, heyecan, refleks, 0-12 yaş çocuklarında duygusal tepkiler
· Ergenlik çağının duygusal özellikleri
· Duygusal zeka
· Duygusal gelişime uygun etkinlikler ve uygun araç-gereç–etkinlik planlama
· Ahlak gelişiminin tanımı, ilgili kavramlar
· Ahlak gelişimine uygun etkinlikler, etkinlik planlama, diğer gelişim alanları ile ilişkisi
· Piaget e göre ahlak gelişim kuramı
· Kohlberg e göre ahlak gelişim kuramı
· Bilişsel gelişimi desteklemek için etkinlik hazırlarken dikkat edilecek noktalar, aylara ve yaşlara göre etkinlikler
· Psikomotor gelişim tanımı, önemi, psikomotor yetenekler (dikkat-kuvvet-denge-tepki hızı-eşgüdüm-esneklik)
· 0-12 yaş çocuklarında psikomotor gelişim aşamaları
· Psikomotor gelişimin diğer gelişim alanları ile ilişkisi, bireysel farklılıklar
· Psikomotor gelişime uygun araç-gereçler, uygun etkinlikler ve etkinlik planlama
· Sosyal gelişimin tanımı, önemi, ilgili kavramlar, sosyalleşme özellikleri
· Erikson’a göre psiko-sosyal gelişim evreleri
· Maslow’a göre ihtiyaçlar hiyerarşisi, sosyal gelişimin diğer gelişim alanları ile ilişkisi
· Sosyal gelişime uygun etkinlikler, araç-gereçler ve etkinlik planlama
· Bireysel gelişim, kendini geliştirme
· Etkin problem çözmek ve proje geliştirmek
· İletişim, sunum ve ikna becerilerini geliştirmek
· Strese karşı dayanıklı olmak
· Kişisel motivasyon, iş arkadaşlarıyla uyum, yapılan işte özgüven sahibi olmak
· Etkili iletişim, mesaj özellikleri, iletişim engelleri
· İş hayatında ilişkiler, yüksek ve düşük motivasyon
· İş hayatında iç ilişkiler, liderlik, yetki, disiplin, yetki devri, çalışanların eğitimi,destekleme tedbirleri
· Çalışanların birbirleri ile ilişkileri
· İş hayatında dış ilişkiler, müşteriler, ortaklarla ilişkiler, rekabet
· İnsan ilişkilerini düzenleyen kurallar
· Kişisel ilişkiler, davranışlar, değer yargıları, duygular vb.
· Birey ve toplum, toplumsal gruplar, meslek grupları, oyun grupları, baskı grupları vb.
· Jest, mimik ve anlatım özellikleri
· Ses, solunum, diksiyon özellikleri vb.
· Okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarının tanımı, önemi, ilgili çalışmalar
· Okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarında dikkat edilecek hususlar, ilgili çalışmaların planlanması
· Okuma-yazma çalışmaları için kullanılacak araç-gereçler, kavram geliştirici çalışmalar
· Gelişim nedir? Gelişimle ilgili temel kavramlar, çocuğun gelişim dönemleri, gelişimde temel ilkeler
· Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar ve eğitimlerini planlama
· Anaokulları için günlük plan hazırlama ve dikkat edilecek noktalar
· Çocukları tanımanın önemi, kullanılacak teknikler ve uygulamaları
· Kukla hazırlama, kuklada bulunması gereken temel özellikler, kukla çeşitleri, kuklaların eğitimde kullanılmaları ve uygulamada dikkat edilecek noktalar
· Erken çocukluk eğitiminde oyunun yeri ve önemi, oyun evreleri
· Oyunun çocuğun gelişimine etkileri
· Oyun çeşitleri, oyun etkinliklerinin planlanmasında dikkat edilecek noktalar
· Oyun etkinliklerine uygun araç-gereç hazırlama
· Müzik etkinlikleri, ritm çalışmaları, ses dinleme
· Seçilecek şarkıların özellikler, yaratıcı dans ve etkinlikleri uygularken dikkat edilecek noktalar
· Ritm araçları hazırlama, çeşitleri, uygulamada dikkat edilecek noktalar
· Şarkı söyleme çalışmalarının çocuğun gelişimine etkileri
· Müzikli dramatizasyon, müzikli öykü ve uygulamalarında dikkat edilecek noktalar
· Serbest zaman etkinliklerinin tanımı, önemi ve çocuğa olan etkileri
· Serbest zaman etkinliklerinin çeşitleri
· Serbest zaman etkinliklerinin planlanması ve uygulanmasında dikkat edilecek noktalar
· Hastalık tanımı

Mail adresi : [email protected]

www.oznursimav.com

Kreş ve Yuva Rehberiniz

Pedagog Öznur Simav Makaleleri

Okul Çocuğun Ruh Sağlığını Neler Etkiler ?
23
EKİM
Okul Çocuğun Ruh Sağlığını Neler Etkiler ?
Yazar :Öznur Simav                Kategori :Çocuk & Eğitim
23 EKİM tarihinde yayınlandı.
Görüntülenme : 1140
Okul, çocuğun ailesinden sonra ilk sosyal çevresidir. Anne-babanın yerini artık okulda öğretmen almıştır. Çocuk için öğretmeni her şeyi en iyi, en doğru bilendir. Öğretmenini seven çocuk, okula istekle gider, öğretmeninin yönergelerine uyar. Sorumluluklarını yerine getirir, bu da öğrenim yaşantısını olumlu etkiler... Daha Fazlası.
Dikkat Eksikliği Teşhisleri Doğru mu ?
21
AĞUSTOS
Dikkat Eksikliği Teşhisleri Doğru mu ?
Yazar :Öznur Simav                Kategori :Çocuk & Gelişim
21 AĞUSTOS tarihinde yayınlandı.
Görüntülenme : 563
Okullarda eğitim, öğretimin başlaması ile çocukların kendilerini derslere verip veremedikleri, dikkat eksikliği olup olmadığı gündeme geliyor. Öğretmen, veli ve çocuk arasında ‘’acaba mı?’’ diye arayışlara giriliyor. Nöroloji doktorlarına gidiliyor, beyin dalgalarına vs. Bakılıyor. Sonuçta olumsuz bir şeye rastlanamıyor. Ya da bazı testler uygulanıyor, öğretmen ve ebeveyn görüşlerine başvuruluyor... Daha Fazlası.
Çocuklarımız Kimlere Emanet
20
TEMMUZ
Çocuklarımız Kimlere Emanet
Yazar :Öznur Simav                Kategori :Çocuk & Aile
20 TEMMUZ tarihinde yayınlandı.
Görüntülenme : 449
Çocuklarımız, öncelikle aile içinde anneye emanet oluyor. Günlük yaşam içinde, yurdumuz koşullarında ve alışıldığı şekliyle... Anneler, bebeklerini dünyaya getirdikten sonra, kendileri ile özdeş bir şekilde büyütürler... Sanki, ikisi bir bütündür. Onunla birlikteliğini, onu anlamayı, ihtiyaçlarını bilmeyi hormonlarının da etkisiyle başarmaya çalışır. .. Daha Fazlası.
Artık Günümüz Çocukları Farklı, Başetmek ZOR...
20
TEMMUZ
Artık Günümüz Çocukları Farklı, Başetmek ZOR...
Yazar :Öznur Simav                Kategori :Çocuk & Eğitim
20 TEMMUZ tarihinde yayınlandı.
Görüntülenme : 508
Bambaşka bir çağ yaşıyoruz. Çocuklar artık büyümüşte küçülmüş. Yaşı 3-4 te olsa onların sorularına cevap vermek anne-babaları zorlayabiliyor. Hangi soruya nasıl cevap vereceğim. Ya cevap verirken sıkıntımı anlarsa? Bu tür sorular genellikle cinsellikle ilgili sorular olup, çocuğun çevrede kimse var mı yok mu demeden sorduğu sorulardır... Daha Fazlası.