gelişmiş arama
Kreş ve Yuva Rehberiniz

Tan Mavi Beyaz Çocuk Evi

Feneryolu Mah. Yazıcıbaşı Lale Sok. No: 8 Feneryolu, Kadıköy / İstanbul

0 216 338 81 38
01 HAZİRAN 2017 tarihinde yayınlandı
Güncellenme Tarihi :

Açıklama

Hakkımızda

Okulumuz TANMAVİBEYAZ, eğitim anlayışı maksimum çocuk mutluluğu üzerine kurulmuş olup var olan tüm programlar ve uygulamalar bu prensibe göre belirlenmiştir.Kişiliğin temellerinin atıldığı 0-6 yaş arasındaki öğrenme hızının en yüksek olduğu bu dönemde, programlarımızı özellikle bireysel farklılıklar göz önünde tutularak, çocuklarımıza PEDAGOG ve PSİKOLOG yönetimindeki uzman kadrolarımızla, 40 yıllık deneyimimizle, özgürce gelişebilecekleri çoklu, çeşitli, sevgi dolu pozitif uyarılar ortamında, arkadaşlara, değişik seslere, değişik görüntülere, değişik davranışlara yer verecek şekilde hazırlamış bulunuyoruz..

Bütün bunları yaparken 0-6 yaşın bir bütün olduğu bilinciyle bu dönemde bizler çocuklarımızı anne babalarla birlikte yetiştirmekteyiz. Bu süreç boyunca aile danışmanlığı çalışmalarımız yoluyla gördüklerimizi, öğrendiklerimizi, yaşadıklarımızı her şeyi ailelerle paylaşarak çocuklarımızın gelişimine yardımcı oluyoruz. Hassas okul öncesi gelişim dönemindeki çocuklarımızı kalıplaşmış programlar yerine, onların seçme ve zamanlamaları ile uyumlu modern sistemlerle eğitiyoruz.

Okulumuz Feneryolu’nda geniş bir bahçe içinde yer alan tripleks bir binadır. Binamızı çepeçevre saran 500 metrekarelik bahçemiz vardır. Yeşillikler içindedir. Bahçemizde dikili 20 çeşit ağaç vardır. Oyuncak ve malzeme açısından tam donanımlı bahçemiz her türlü açık hava etkinliğine uygun ferahlıktadır. 450 metrekare kapalı alana sahip binamız içinde her yaş gruplarına ait ayrı salonlar vardır. Bu bölümlerde hiçbir oyuncak, oyun, şarkı adaptasyon, algılama, muhakeme zayıflığına neden olan motivasyonel çatışma oluşmamaktadır. Bu bölümlerde bilişsel kavramlar öğretilir.

Bunun dışında etkinlik odalarımız vardır. Burada yaratıcı hareket, serbest rahatlatıcı oyun faaliyetleri ile bilişsel gelişim oyuncaklarımız farklı odalara dağıtıldığı için çocuklarımızın duygusal, bilişsel kişilik oluşumları dengeli yapılanmaktadır. Ayrı bir beden eğitimi salonumuz, sanatsal etkinlikler grubumuz, kütüphanemiz, fen ve doğa köşemiz vardır. Ayrıca müzik, drama, bale, folklör etkinliklerimizin dönüşümlü olarak yapıldığı bir salonumuz vardır. Bu salonda aynı zamanda belli zamanlarda okulumuza gelen sinema, tiyatro, kukla gösterileri gibi etkinlikler gerçekleştirilir.

Yemek salonumuz da ayrı bir bölüm halinde düzenlenmiştir. Böylece toplam 16 ayrı bölümden oluşan binamızda etkin bir biçimde faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Okulumuz MEDLİNE firması ile sağlık anlaşması yapmış olup, acil durumlarda ambulans ve ilk yardım hizmeti söz konusu firma tarafından sağlanacaktır.

Rehberlik Uygulamaları En değerli varlığımız olan çocuklarımızın sorunsuz bir gelişim göstermeleri tüm ebeveynlerin hiç kuşkusuz en büyük temennisidir. Bu yüzden çoğu anne baba çocuk yetiştirmede duyarlı ve dikkatli davranmak için elinden geleni yapar. Fakat çocuklarımızın gelişimi çok karmaşık ve hızla değişen bir süreçtir. Bu sürecin profesyoneller tarafından takip edilmesi ve kritik dönemlerde gerekli müdahalelerin yapılması çocuklarımızın gelecekte yaşayabilecekleri sıkıntıları ortadan kaldıracak ve sağlıklı bir gelişimin temelini atmalarını sağlayacaktır.

Psikolojik Danışmanlık

Gözlem ve Testler Her ne kadar benzer yaşlarda belli gelişim özelliklerini paylaşsalar da her çocuk ayrı bir bireydir ve çok özeldir. Kalıtımsal, çevresel faktörler ve anne- baba tutumları çocuklarımızın güçlü ve zayıf yanlarının oluşumundaki temel faktörlerdir. Bireysel farklılıkları ortaya çıkarmak ve gelişim düzeylerini belirlemek amacıyla her çocuğun yaş grubuna uygun duygusal ve bilişsel gelişim testleri ve nörolojik testler çocuk evimizdeki uzman psikolog tarafından her dönemin başında (Eylül-Ekim ayları) ve sonunda (Nisan-Mayıs ayları) olmak üzere uygulanmaktadır. Bu şekilde çocuklarımızın hem bireysel farklılıklarını hem de kendi içlerindeki gelişim hızlarını belirlemek amaçlanmaktadır. Bu testleri çocuklarımıza uygularken velilerle birlikte doldurulan envanterler de raporlama sürecine büyük katkıda bulunmaktadır.

Velilerle yaptığımız bu iş birliği çocuklarımızın yaşayabileceği uyum sorunlarına alternatif çözüm yolları geliştirmemiz ve onları hayata bir adım daha hazır hale getirmemizi sağlar. Aynı zamanda anaokulumuzdaki bütün çocuklarımıza bir rehberlik föyü açılarak yapılan tüm uygulamalar, öğretmen-veli-psikolog gözlemleri ve öneriler yıl boyu kayıt edilmektedir. Resmi raporlar anaokuluna teslim edilmekte, velilerimize aile raporu düzenlenerek birebir görüşmeler üzerinden tüm gözlem ve sonuçlar aktarılmaktadır.

Yıl sonunda ana sınıfı veya ilköğretime başlayacak 5-6 yaş grubu çocuklarımız ve velilerimizle okula başlama uygunluğunu değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Anaokulumuz rehberlik çalışmaları kapsamında uygulanan testler; Gessell Gelişim Figürleri Testi, Peabody Resim-Kelime Tarama Testi, Denver II Genel Gelişim Testi, Agte Gelişim Envanteri, Bender Gestalt Görsel Mekansal Beceri Testi, Metropolitan Okul Olgunluk Testi.

Velilere Destek Birçok anne baba çocuğunun sorunsuz bir gelişim göstermesi için elinden geleni yapar, fakat çocuğun yaşam alanı ve etkileşim içinde olduğu çevre genişledikçe ebeveynlerin isteği dışı bazı durumlar gündeme gelebilir. Bu durumda çocuğun özgüven sahibi bir birey olarak yetişmesi, karşılaştığı problemleri çözme becerisi, kendini ifade edebilme yetisini kazanabilmesi sosyal gelişimi açısından çok önemlidir. Bu özelliklerin kazanılması yaşla ilgili olduğu kadar çevreyle ve anne-baba tutumlarıyla da ilgili olabilir.

Bu çerçeveden yola çıkarak yapacağımız yaş gruplarına ayrılmış birebir görüşmelerde ve çeşitli aylarda düzenleyeceğimiz toplantılarda o yaş dönemiyle ilgili tüm sorunlar paylaşılmakta ve uzman psikoloğumuzca velilerimiz için en uygun bilgi ve öneriler aktarılmaktadır. Bu görüşme ve toplantılardaki amacımız yaşanan ortak problemlerin tartışılmasını, alternatif disiplin stratejilerinin paylaşılmasını, ailelerin çocuklarıyla ilgili gelişim süreçlerine, bu süreçte yaşanabilecek sorunlara hakim olmasını ve buna bağlı olarak gerekli önlemleri almalarını sağlamaktır.

Amaç

 Hayat 0-6 yaş arasında bir bütündür. Kişiliğin temellerinin atıldığı insan hayatının bu en önemli bölümü aynı zamanda öğrenme hızının da en yüksek olduğu dönemdir. Bu dönemde ev ortamı çocuklar için yeterli değildir. Her çocuk gelişim için ihtiyacı olan çoklu, çeşitli, pozitif uyarılar ortamını arkadaşlara, yaşıtlarına, değişik seslere, değişik renklere, değişik görüntülere, değişik davranışlara yer veren okul öncesi eğitim alanlarında en iyi bir biçimde bulacaktır.

Her çocuk kendinde mevcut olan tüm güçleri mümkün olan en son noktaya kadar geliştirebilme imkanını sadece ve sadece okul öncesi eğitim yoluyla kazanır. Biz tüm çalışmalarızmızda bilimselliğe özen gösteririz. Bu doğrultuda Piaget’ nin bilimsel Gelişim Kuramı daima önde gelen yol göstericimiz olmuştur.

Piaget’ e göre Çocuğun öğrenmesinde otonomi (kendi kendini yönetme) çok önemli bir faktördür. Bu konuda Piaget Şöyle demektedir: ”Etkin bir okul ancak, çocukların gerektiği için değil, kendileri istediği için çaba göstermelerini ve başkaları tarafından hazırlanan bilgiyi kabul etmek yerine, kendi akıllarını kullanarak, özgün çalışmalar yapmalarını sağlayabilirse, zeka yasalarının tümüne saygı gösterilmiş olunur.” Biz de bu kuram doğrultusunda sağladığımız çocuk merkezli etkin öğrenme ortamında çocuklarımızın bedensel, sosyal, bilişsel, ve duygusal gelişimlerini en doğru biçimde yönlendiriyoruz.

İngilizce

İngilizce programımız yaş gruplarına uygun olarak verilmektedir. İngilizce dersimiz etkinlik ağırlıklı olup çocukların günlük hayatta kullanabilecekleri basit kelimelerin ve cümlelerin, onun anlayabileceği şekilde oyun yoluyla öğretilmesine yöneliktir. Hedefimiz, çocuklarımıza İngilizceyi sevdirip onların kendi anadilleriyle birlikte öğrenmelerine yardımcı olmaktır. İngilizce derslerimizde oyun, resimli kartlar, müzik, hikayeler ve drama gibi değişik etkinlikler bulunmaktadır. Amacımız İngilizce’nin zevkli ve eğlenceli bir şekilde ilk adımlarını atmak ve ilerdeki öğrenim hayatlarına sağlam bir temel oluşturmaktır..

Oyun Etkinlikleri

Fidanın ışığa, çocuğun oyuna ihtiyacı vardır. Okul öncesi eğitim kurumlarında esas faaliyet oyundur. Her türlü etkinlik oyun psikolojisi ile uygulanır. Bir kurama göre oyun çocuğun ileriki yaşamının gerektirdiği uğraş ve eylemlere bir hazırlıktır. Oyun yoluyla çocuğun hem moral, hem duygusal, hem de entelektüel gelişimini sağlanmış olur. Bir kurama göre de kültürün kaynağını oluşturan oyun, çocuğun sosyal kişiliğini de oluşturacak faktörleri gerçekleştirir. Çocuk oyunla arkadaş ilişkilerini paylaşmayı öğrenir.

Kurallara göre oynamayı öğrenir ve kurallara göre oynadığı zaman da hile yapmamak, yenilmekten korkmamak, karşı tarafın başarısını kıskanmadan alkışlamak gibi bir çok sosyal nitelikleri oyun sürecinde farkına varmadan kazanır. Çocuk bu gibi sosyal nitelikleri oyun yoluyla farkında olmadan kazanır. Çocuk oyun sayesinde işbirliğini, toplum içinde beraberce yaşamayı öğrenebilir. Bu önemli etkinlik bizim için çok önemlidir. Bu etkinlikler için binamızda özel düzenlenmiş bölümler vardır. Ayrıca oyun araçlarımız ve materyallerimiz görüleceği üzere dünya standartlarındaki ölçülerde ve çok bol sayıda düzenlenmiştir. Geniş ve tam donanımlı bahçemiz de müsait hava şartlarında oyun oynamak için uygun bir ortamdır.

Aile Danışmanlığı
 
Hayat bilindiği gibi 0-6 yaş arasında bir bütündür. Ve bu dönemde bizler çocuklarımızı anne ve babalarla birlikte yetiştirdiğimizi hiç unutmamaktayız. Bu süreç boyunca gördüklerimizi, öğrendiklerimizi, herşeyi ailelerle paylaşıyoruz. Bu amaçla aylık veli toplantıları düzenliyoruz. Bu toplantılarda çocuklarımızla ilgili konuları görüşüyoruz, eğitsel sohbetler düzenliyoruz. Ayrıca haftanın belirli günlerinde ayrılan saatlerde her veli bizlerle teke tek görüşme imkanı bulabiliyor. Aile danışmanlığı görüşmelerimizi ise gereken her zaman randevu vererek gerçekleştiriyoruz. Ayrıca her çocuk için belli dönemlerde hazırlanan gelişim raporlarını velilerimize ulaştırıyoruz.

Psikolojik Danışmanlık

Anaokulumuzdaki rehberlik hizmetleri, öğrencilerin bireysel farklılıklarını temel alır. Her öğrencinin kendi ilgi, ihtiyaç, becerileri doğrultusunda gelişimi esastır. Bu süreçteki temel ilkelerimiz :
•    Rehberlik hizmetleri tüm öğrencilere yöneliktir.
•    Öğrencilerin duyguları tanıması ve empati kurmaları desteklenir.
•    Öğrencilerin gelişim dönemlerine ait ihtiyaçları belirlenerek aile ve okul işbirliği çerçevesinde karşılanması sağlanır.
•    Öğrencilerin sorun çözme becerileri kullanmaları teşvik edilir.
•    Öğrencilerin bağımsız davranışlar geliştirmesi desteklenir.

Bu doğrultuda çocuğun güçlü ve geliştirilmesi gereken özellikler gözlemler, çocukla yapılan bireysel görüşme, aileler ve öğretmenlerle yapılan mülakatlarla belirlenir. Çocuklarla yapılan bireysel görüşmelerde uygulanan testlerdeki amaç çocuğun tüm gelişim alanlarını tanımaktır. Bunların sonucunda ihtiyaçlara yönelik olarak bireysel ya da sınıf içi etkinlikler düzenlenir. Aileye çocuğun gelişim özellikleri, eğitim performansı, davranışları, okuldaki çalışmalar aktarılır. Aileyle birlikte ailenin evde yürüteceği uygulamalarla ilgili kararlar alınır ve destek verilir.

Çocuk uygun görüldüğünde bir sağlık kurumuna yönlendirilir. Anaokulumuzda ailelere yönelik olarak “Etkili İletişim becerileri” grup çalışması yapılır. Haftada 2 saat olmak üzere 10 hafta süren bu çalışmalardaki amaç ailelerin çocukla olan iletişimiyle ilgili farkındalık kazanması ve farklı iletişim yollarını kişiliğine uyduğu ölçüde kazanmasıdır. Yine anaokulumuzda ailelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak seminerler düzenlenir.

Eğitim Kadromuz

Çalışma ekibimiz akademik anlamda yetişmiş şu elemanlardan oluşmaktadırlar:

•    Pedagog
•    Psikolog
•    Çocuk Gelişimi Uzmanı
 •   Sınıf Öğretmenleri
•    Stajyerler
•    Müzik Öğretmeni
•    Yoga Öğretmeni
•    İngilizce Öğretmeni (Native Speaker)
•    Bale Öğretmeni
•    Folklor Öğretmeni
•    Drama Öğretmeni
•    Satranç Öğretmeni
•    Ahçı
 •   Temizlik Hizmetlileri

Çocukların Yaş Grupları:

•    24-36 ay, 36-48 ay, 48-60 ay, 60-72 ay gruplarıyla çalışmaktayız.
•    24-36 ay ve 36-48 ay grupları onar kişiden oluşur. Bu gruplarda iki öğretmen görevlidir.
•    48-60 ay ve 60-72 ay grupları 15 kişiden oluşur. Bir öğretmen ve bir yardımcı görevlidir.

Beslenme

Beslenme öğünleri kahvaltı, kuşluk, öğlen yemeği, ikindi kahvaltısı, olarak düzenlenmiştir. Sabahtan öğlene yarım gün gelen öğrenciler kuşluk, öğlen yemeğinden, öğleden akşama kadar gelenler öğle yemeği ve ikindi kahvaltısından yararlanırlar. Taze ve doğal besinlerden oluşturulan menülerimiz günlük olarak okulumuzda hazırlanmaktadır. Menüler beslenme uzmanı tarafından hazırlanmıştır. Aylık menüler listeler halinde hazırlanarak, veliler beslenme hakkında bilgilendirilirler.

Özel Gün Kutlamaları ve Şenlikler

Her Öğrenci doğum gününü okulda kutlayabilir. Özel gün süslemeleriyle, animasyonlarla, hediyelerle ve müzikle bu güzel gün kutlanır. Ayrı ayrı gruplar tarafından okulumuzda yapılan tiyatro, kukla gösterileri sinema ve animasyon ekiplerinin sunumları ile eğitim karışık eğlence aktiviteleri ile doruğa ulaşılır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öğrencilerimizin öğrendikleri şarkı ve şiirlerden oluşan özel bir törenle kutlanır. 10 Kasım günü özel bir tören düzenlenir. Atatürk kavramı sarsılmaz bir şekilde öğretilerek her çocuğun onun yolunda ilk adımlarını atma duygusunu büyük bir heyecanla yaşaması sağlanır. Yerli Mallar ve Tutum Haftası günün anlamını ve önemini belirten bir parti ile eğlenceli bir şekilde kutlanır.

Yeni yıl partimizde Noel babanın getirdiği sürpriz hediyeler, animasyonlar, süslemeler, pastalar, özel gün kutlamaları ile dolu dolu mutlu bir gün yaşanır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını özel bir törenle kutlarız. Öğrencilerimiz özel bir törenle çocuk olmanın mutluluğunu bir kez daha yaşarlar.Aynı gün yapılan bir çocuk balosuyla kutlamalar tamamlanır. Anneler Günü kutlaması, hepimizin çok duygusal anlar yaşadığı bir gün olarak hem bizlerin hem de çocuklarımızın hafızalarında yer eder. Bahar Pikniklerimizde hoşça vakit geçirip, uçurtmalar uçurup, top oynar, atlar zıplarız. Özel bir menü ile de beslenerek bu güzel günün tadını çıkartırız.

Öğrencilerimiz yıl sonu gösterimizde, bir eğitim yılı boyunca öğrendiklerini, kazandıkları becerileri topluca velilerimize sergileyerek onlara da yaşatırlar. Yıl sonu sergimiz, yıl sonu gösterimizle birlikte yapılır. Bir senenin emeğini başarısını birlikte kutlarız. Diploma törenimiz yine yıl sonu gösterimizle birlikte yapılır. Okul öncesi eğitimlerini başarı ile tamamlayan yavrularımız, ileriki yaşamlarına ilk adımlarını atarlar

Tan Mavi Beyaz’da Yaz Okulu Başlıyorrrrr…

Kış eğitim döneminin sonunda, Yaz Mevsimi geldi.Bu yaz mükemmeli yaşamak, eğlenerek öğrenmek, öğrenirken dinlenmek istedik. Yıldızlı okulumuzda eğlenmeye ve eğitime, yaz okulumuzla devam ediyoruz.Eğitim programlarımızı uygularken, onları ilgi ve yetenekleriyle tanıştırdık. Uzman eğitmenler yönetiminde, 2-6 yaş grubu çocukların ilgi ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanan yaz okulu aktivitelerinden, oldukça zengin içeriği ile birlikte geçireceğimiz bir yaz tatili imkanını sunmaya hazırız. Hem eğlendirici, hem eğitici bu yaz programımızda sizlerle birlikte olmanın çoşkusunu yaşıyoruz.

YAZ OKULU aktivitelerimizde yapılacak etkinlikler:
•  Yüzme
•  Müzik
•  Drama
•  Kukla Gösterileri
•  Okuma Saati
•  Eğitsel Grup Oyunlari
•  Scamper (Beyin Firtinasi)
•  Yaşayan Degerler Eğitimi
•  Mutfak Etkinlikleri
•  Su Oyunlari
•  Bahçe Oyunlari
•  Geziler
•  Piknikler
 Gruplar
•Yaş grupları : 2 , 3 , 4 , 5 , 6 yaş
•Tam Gün : 08:30 – 18:00
•Yarım Gün : 08:30 – 13:00 veya 13:00 – 18:00

YAZ OKULUMUZDA Uygulanacak programda
•    Dönem içindeki konuların tekrarı
•    İngilizce,
•    Seramik, kil çalışmaları,
•    Müzik
•    Her gün Yüzme
•    Tiyatro ve sinema
•    Boyama çalışmaları (Atelye etkinlikleri )
•    Modern dans, drama
•    Dondurma keyfi, bahçe keyfi, yarışmalar, eğlenceler
•    Fitness center,.step,jimnastik,mini basketbol,mini voleybol ve bahçe oyunları ve çeşitli animasyonlar, devam etmektedir

Okulda yapılacak tüm aktiviteler meyve ağaçları ve kuş sesleri içinde bulunan bahçemizde gerçekleştirilecektir

Harita


Yorumlar

İletişim Bilgileri

Tan Mavi Beyaz Çocuk Evi
Aliye Nilüfer Öktemer
  • 0 216 338 81 38
  • -
  • 0 216 338 01 16
  • 0 216 338 81 38
  • -
  • -
  • -
  • [email protected]
  • http://www.tanmavibeyazcocuk.k12.tr
Mesaj Formu