gelişmiş arama
Kreş ve Yuva Rehberiniz

United Kids Academy

Teşvikiye Mah. Büyükçiftlik Sok. Engin Konak Apt. No: 2/4 Nişantaşı, Şişli / İstanbul

0 212 232 47 13
01 HAZİRAN 2017 tarihinde yayınlandı
Güncellenme Tarihi :

Açıklama

United Kids Academy

Okulumuz 2012 yılından beri faaliyet göstermekte olup ,Milli Eğitim Bakanlığına bağlıdır. Mimari projesiyle okul öncesi eğitim kurumuna uygun olarak hazırlanmıştır; ferah sınıflarımız, çocuklarımız için en uygun eğitim ortamı oluşturur. Farklı materyallerle zenginleştirilmiş oyun köşeleriyle çocuklarımızın akademik ve sosyal gelişimini destekleyen oyun odalarının yanında, harekete dayalı etkinliklerin yapıldığı çocuklarımızın gelişimini destekleyici (zihinsel ve fiziksel) çok amaçlı salonumuz oluşturulmuştur. Sınıflarımızda rotasyon sistemi uygulandığı için, gruplar tek bir sınıfa bağlı kalmaz, gün içinde farklı konseptlerden oluşan sınıflarımızda bir çok farklı aktivite yaparlar. Çocuklarımıza yine uzman öğretmenler sayesinde ingilizce, doğal ortamlarında, onlar için en uygun yöntemlerle öğretilmektedir. Butik olarak çalışmayı tercih edip, kontenjanımızı sınırlı sayıda tuttuğumuzdan dolayı , çocuklarımıza daha kaliteli eğitim sağlanmakta olup, yine çocuklarımıza daha kalabalık mekanlardan bulaşabilecek viral enfeksiyonlara karşı da bir koruma sağlar.

Akademik kadromuz; Çocuklara sevgi ile yaklaşan, okul öncesi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve ingilizce öğretmenliği mezunu alanında deneyimli, yaratıcı, kendini devamlı geliştiren (seminer, hizmet içi eğitim, yeni yayınların takibi, vb.), gözlemci, araştırmacı, güler yüzlü, gerektiğinde esnek bir kişilik sergileyerek çocuklara her yönü ile iyi bir model olacak nitelikte , her şeyden önce, çocuklarımızın belkide ilk öğretmenleriyle tanıştığı bu süreçte onlara anne şefkatini eksik etmeden yapabilen uzmanlardan oluşmaktadır. Bunun yanı sıra uzman psikoloğumuzda her gün okulumuzda çocuklarımızla faaliyet göstermektedir.

Eğitim

Okulumuzda değişen çağa uygun eğitim metodları takip edilerek, çocukların gelişim özelliklerine uygun olan tarafları alınıp karma bir sistem kullanılır. Eğitim sistemiz; çocukların sıkılmasına izin vermeden onların her anlarını dolu geçirmelerini ve bilgiye ulaşırken merak eden, araştıran, yaratcı düşünce özelliklerini kullanabilen bireyler olarak yetişmelerini hedef alır. Bu bağlamda okulumuzda ;
•High-scope
•Gems
•Scamper
•Reggio Emillia ve Milli Eğitim müfredatına uygun eğitim programları kullanılır.

İngilizce Eğitim

Okulumuzda eğitim görmekte olan tüm öğrencilerimiz, yabancı dil kazanım sürecini, titizlikle geliştirilmiş; Türk ve Yabancı öğretmenlerin işbirliği ile uygulanmakta olan tam gün İngilizce program çerçevesinde deneyimlemektedir. Bu yöntem ile öğrencilerimiz kavramları hem ana dillerinde hem de İngilizce olarak irdelemekte, böylelikle de öğrenme sürecinin içeriğini bütünsel olarak algılamakta ve bu içeriğe farklı açılardan bakabilmektedirler. Okulumuzdaki eğitim süreci öğrencilerimize, yabancı dili duyarak ve yaşayarak kazanma olanağını sağlamaktadır. Bu süreçte öğrencilerimiz dili;
•Öncelikle dinleyerek
•Duyduklarına anlam yükleyerek
•Cümle, kelime ve sesleri ayırt ederek ve
•Taklit ederek kazanırlar.


ETKİNLİKLERİMİZ

“Eğitim öğretim programımız doğrultusunda uygun hava koşulları ve temalara göre çok çeşitli geziler planlıyoruz. Geziler ile hedefimiz, çocukların araştırarak ve merak ederek neden-sonuç ilişkisi kurmalarını, okul dışındaki çevrede gözlemlerde bulunarak sorgulama yapabilmelerini, konuşulan konu, kavram ya da bilgilerle ilgili aktif deneyimler yaşamalarını, öğrendiklerini pekiştirmelerini ve sosyal ortamlarda bulunarak belli davranış modellerini kazanmalarını sağlamaktır. Üretim yerleri, doğal mekanlar, fabrikalar, müzeler, sergiler gibi çok çeşitli mekanlar gezilerimiz için tercih ettiğimiz mekanlar olmaktadır. Programda temayla bağlantılı haftalık gezi, parti, konuk ve tiyatro dönüşümlü yer almaktadır.”
-Geziler

 Bilimsel Etkinliklerimiz
•GEMS (Great Explorations Math and Science) Üniteleri
•İlk olarak Lawrence Bilim Merkezi’nde geliştirilmiş olan GEMS etkinlikleri; fen ve matematik programımızın temelini oluşturur.
•Önce yapıp sonra açıklamak şeklindeki bu yöntem; öğrencinin kendiliğinden harekete geçmesini, konunun temelindeki kavram ve fikirleri anlamak için gereken deneyimi edinmesini ve eleştirel düşünmesini sağlamaktadır.
•GEMS etkinlikleri öğrencilerin kendi başlarına buluş yapmalarına olanak tanır, sorgulamayı ve sonuç çıkarmayı öğrenerek daha yüksek düşünme sistemleri oluşturmalarını sağlar.
•Anaokulumuzda uygulanan bazı GEMS üniteleri: Karıncalar, Arılar, Yumurtalar, Ağaç Evler, Penguenler, Kelebekler, Uğurböcekleri…

Portfolyo Etkinliği

Öğrencilerin bir yıl boyunca yaptıkları çalışmalardan seçerek hazırladıkları “Portfolyo” dosyasını anne – babalarına sundukları önemli bir etkinliktir. Öğrenci değerlendirme sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır.

 Türkçe Dil Etkinliklerimiz

United Kids Academy’de sorgulayan, analiz yeteneği güçlü, çözüm üreten ve kendine güvenen bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Güncel eğitim yöntemlerimiz ile kaynaştırdığımız bu yaklaşımımızı, çocuklarımıza anadil becerilerini geliştirmekte de kullanmaktayız.. Sorgulama Odaklı Öğrenme Süreci, öğrencilerimizin konuyu öncelikle merak ederek ilgili soruları sorması ile başlamakta, bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları ile pekiştirilmektedir. Bu süreç içinde, öğrencilerimizin eleştirel düşünme, analiz ve sentez yapma ve çözüm üretme becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir.

 Kütüphane Etkinliği

Programımızın fark yaratan en önemli etkinliklerinden biri de “Kütüphane” etkinliğidir. Her gün düzenli yapılan okuma saatleri sayesinde tüm öğrencilerimizin 36 aydan itibaren kitapla buluşmaları ve dil becerilerini geliştirici etkinlikler yapmaları sağlanmaktadır. Bu etkinliklerin yanı sıra kelime bilgisini geliştirici nitelikli bir programda yürütülmektedir. Öğrencilerimiz her hafta evlerinden kitap getirerek hem kitap okuma alışkanlığını arkadaşları ile paylaşırlar, hem de sorumluluk duygularının gelişimine de katkıda bulunulur.

 Scamper Etkinliği

Scamper; yaratıcı düşünmenin geliştirilmesinde kullanılan uygulanması kolay, eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemidir. Çocuklara farklı düşünme, hayal kurma ve sezgilerini kullanarak özgün ürünler ortaya koyma şansı verir. Scamper tekniği kullanılarak yapılan Göster-Anlat etkinliğinde çocuklar nesnelerle ilgili açık uçlu soruları cevaplandırırlar. Bu sorular bir anlamda farklı düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik itici bir güçtür. Çocukların düşüncelerini geliştirip onların keşif yapmasını cesaretlendirir, yaratıcılıklarını geliştirmeleri için uygun pratik yapma olanağı yaratır.

 DEĞERLER EĞİTİMİ

Okul öncesi dönem çocuklarda değerlere ilişkin bilgilerin temellerinin atıldığı ilk dönemdir. Değerler temelde değişmez özellikler içerir fakat yaşanılan çevre, kültürel özellikler, eğitim ve deneyimler gibi pek çok faktöre göre bireysel farklılıklar gösterebilir. Değerlere ilişkin bilgiler tüm hayat boyunca devam eder. Fakat ilk bilgiler erken dönemlerde kazanılmaya başlanır ve kişiliğin oluştuğu son dönemlere kadar devam eder. Çocukların doğruları öğrenmesi gerekir ve hangi davranışların başka insanlar tarafından kabul edilebilir olduğunu öğrenmekte yardıma ihtiyaçları vardır. Eğitimin hedeflerinden biri de; değer yaratmak, değerlerini davranışa dönüştürebilen bireyler yetiştirmektir. Bu nedenle eğitim programımızda “Değerler Eğitimi” müfredatı oluşturulmuştur. 4-6 yaş arası öğrencilerimize yönelik bu programda; sevgi, saygı, işbirliği, barış, sorumluluk, paylaşma, sabır, dürüstlük gibi temel değerler ele alınmaktadır. Her değer eğitim programının içinde oyun, şarkı, öykü, sohbet, resimleme çalışmaları gibi eğlenceli etkinliklerle verilmektedir. Amacımız çocukların akademik bilgilerin yanı sıra “temel değerleri” tanımaları, soyut olan bu kavramları anlamlı deneyimler ile somutlaştırıp farkındalık kazanmalarıdır.

 PROJE ÇALIŞMALARIMIZ
 Reggio Emilia okullarında geliştirilmiş olan “Proje Yaklaşımı” eğitim ortamlarında, sürece önem veren ve bireyin nasıl öğrendiğinin önemini vurgulayan bir yöntemdir. Her iki ay da bir farklı bir proje konusu üzerinde çalışmalar yapmaktayız. Anaokulumuzda proje yaklaşımı ile yetişen öğrencilerimiz :
•Öğrenme için olumlu tutum geliştirebilme
•Hayal gücünü kullanma ve yaratıcılığını geliştirebilme,
•Araştırma becerisini kullanma ve geliştirme,
•Problem çözme becerisi,
•Sorgulama,
•Neden-sonuç ilişkisi kurma gibi becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar.

 BRANŞ AKTİVİTELERİ
1.Sanat: Okulumuzda pedegojik formasyona sahip resim öğretmenimizle birlikte haftada 1 gün sanatsal çalışmalar yapılır. Amacımız çocuklarımıza bu alanı tanıtmak, farklı teknikler ve konular kullanarak(renkler, şekil-zemin, portre, karakalem, kil hamuru,kolaj..v.b.) onların yaratıcılıklarını geliştirirken eğlenecekleri faaliyetleri hazırlamaktır.
2.Yoga: Alanında uzman eğitmenimiz haftanın bir günü okulumuzda çocuklarımıza yogayı sevdirmek ve farkındalık kazandırmak için ders vermektedir. Her ders de farklı oyun ve hikayelerle nefes teknikleri, meditasyon ve yoga duruşları öğreniyoruz.
3.Müzik: Okulumuzda müzik çalışmaları küçük grupta orf eğitimi , büyük grupta ise piyano eğitimi şeklinde verilmektedir. Haftada 2 gün müzik öğretmenimiz tarafından çeşitli etkinlikler hazırlanarak çocuklarımızın katılımı sağlanır.

 OKULA HAZIRLIK ETKİNLİKLERİ

Okulumuzda sınıf öğretmeni tarafından verilmektedir. Her çocuğun sene başında sahip olduğu kitaplar aracılıyla konuların pekişmesi sağlanır. Bu etkinlikler; matematik çalışmaları, ses ve çizgi çalışmaları, dikkat ve görsel algıyı geliştirici çalışmalar ve küçük kas gelişimini destekleyen çalışmaları içerir. Sene sonunda bitirilen kitaplar eve gönderilir.

Harita


Yorumlar

İletişim Bilgileri

United Kids Academy
Nazlı Songün - Aslı Tuncay
Mesaj Formu