gelişmiş arama
Kreş ve Yuva Rehberiniz

New School Ataşehir

Atatürk Mah. Girne Cad. Ölmez Sok. No: 14 Ataşehir / İstanbul

0 216 456 10 99
09 HAZİRAN 2017 tarihinde yayınlandı
Güncellenme Tarihi :

Açıklama

Yuvamızda Eğitim

“Bilimsel araştırmalar göstermektedir ki eğitim, öğretmenin verdiği bir şey olmaktan çok bireyin kendisi tarafından yürütülen doğal bir süreçtir ve dinleyerek değil içinde bulunulan çevrede bireyin kendi yaşantıları sonucu elde ettiği deneyimlerle kazanılır. Eğitimci ancak bu muazzam doğal sürece yardımcı olabilir. Bu yardımı sayesinde, insan ruhunun özgürleşmesine tanıklık eder. Olayların ve olanların kurbanı olan bir nesil yerine, insanlığın geleceğine şekil verebilen hayat görüşüne sahip yeni bir neslin doğmasını sağlarlar.”
New School Anaokulu, Gems ve Reggio Emilia eğitim yöntemini eğitim felsefesi olarak kabul eden, 2-6 yaş grubu bir okul öncesi eğitim kurumudur. Fiziki yapı, eğitim sisteminin ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak tasarlanmıştır. Hem bireysel öğrenmeye hem de özgür etkinlik ortamına olanak veren, sevgi ve saygıya dayalı, etkin/aktif bir öğrenme hedeflenmektedir.

Önceliklerimiz

• Çocuğa koşulsuz sevgi, güleryüz
• Saygı ve güven ortamı
• Hijyen koşullarına özenli sağlıklı bakım ve beslenme
• Mutlu ve huzurlu çocuklar
• Oyun ve eğitim gereksiniminin giderilmesi
• Çocuğun yetenek ve becerilerinin öne çıkarılması
• Yaparak-yaşayarak-içinde yer alarak-oyun yoluyla bireysel, aktif ve etkin öğrenme
• Bireysel özelliklere, öğrenme hızı ve zamanına saygı
• Olumlu bakış ve iletişim
• Sorumluluklarının bilincinde yönetim-eğitim kadrosu
• Güvenli ulaşım ve servis hizmeti

Hedefimiz

Canlı bir sosyal yaşam içinde;
• Bağımsız davranabilme gücüne sahip
• Yaşadığı toplum ve grupla uyumlu
• Araştıran, öğrenen, merak eden
• Edindiği bilgiyi kullanarak problemini çözen
• Hobileri, becerileri ile çok yönlü
• Başarı motivasyonu yüksek
• Doğaya, çevresine ve başkalarına saygılı
• Kendinin değerini ve önemini bilen
• İçdisipline sahip ve sorumluluklarının farkında
• Yaratıcı, özgüvenli çocukların yetişmesinde, ailelerle işbirliği içinde, onların en değerli varlıklarının, yetişkinlik yıllarına ve yaşama hazır, gerekli becerilerle donanmış bireyler olması için uygun eğitim ortamları sağlamak.

Yaş Grupları

2-6 yaş arası gruplarımızın öğretmenleri ve eğitim programları birbirinden farklı olmakla beraber, sosyal olarak çocuklarımız olabildiğince iç içe bir yaşam sürmektedir. Sosyal yaşamın bu şekilde canlı tutulması sayesinde paylaşma, kardeşlik, saygı, sevgi, yardımlaşma gibi yaşamın temel taşları sayılabilecek değerler, en doğal şekliyle yaşanarak kişiliğin bir parçası haline gelmektedir.
Çocuklarımızın eğlencesi kadar eğitimi ve öğretimi de erken yaşta büyük önem taşımaktadır. New School Anaokulu’nda çocuklarınız; kendine yetme becerisine sahip, sevgi, saygı, paylaşma, problemlere çözüm bulma gibi disiplinleri kavrayarak, güvenli, ortamına ve topluma adapte olabilen ve ne istediğini bilen bireyler olarak yetişecektir.

Eğitim Metodları

 

GEMS (Great Explorations in Math and Science) Fen ve Matematik Programı


İhtiyaçlarından yola çıkılarak geliştirilen GEMS Programı, bilimin temelini oluşturan fen ve matematiği, ilgi çekici ve eğlenceli etkinliklerle sevdirmek, temel fen ve matematik kavramlarını uygulamaya dayalı olarak öğretmek amacıyla 1984 yılında California Berkeley Üniversitesi Lawrence Bilim Merkezi tarafından geliştirilmiş bir programdır. Öğrencilere temel bilimsel kavram ve yöntemleri oyunlarla ve etkinliklerle basitten karmaşığa verirken hayal güçlerini de geliştirmeye çalışmaktadır. Çocuklar erken yaşlarda
bilgiyi keşfetmeyi, bilginin somuttan soyuta gelişimini ve bir
bilginin bir çok bilgiyle bağlantısını yaşayarak öğrenir. Bu
programda öğrencilerin ilgilerini çeken çeşitli konular ele alınır. (Uğurböcekleri, Penguenler, Kutup Ayıları, Kelebekler, Ağaç evler, Karıncalar, Yumurtalar gibi. )
Öğrencilerin aktif katılımları sağlanarak etkin öğrenmeleri
gerçekleştirilir. Gems Programı içerisinde yer alan eğlenceli etkinliklerle çocukların fen ve matematiğe, bilime ilgi duymaları sağlanarak bilimsel düşünmenin temelleri geliştirilmeye çalışılır.

Araştırmalar;
Erken yaşlarda verilen fen ve matematik eğitiminin çocukların temel kavramları öğrenmelerinde ve okula hazır bulunuşlukla ilgili becerilerin kazanılmasında büyük öneme sahip olduklarını göstermektedir.

Fen ve matematik etkinlikleriyle çocuklar;
• Gözlem, deney, araştırma, inceleme ve keşfetmeye yönelik bilimsel beceriler kazanırken,
• Matematik etkinlikleri yoluyla da sınıflandırma, gruplama, eşleme, sıralama, ölçme, uzaysal konum gibi pek çok kavramı aktif olarak öğrenirler.

GEMS Fen ve Matematik Programı;
• Çocukların ilgi ve meraklarını harekete geçiren etkinlikler içerir.
• Çocuklar aktif öğrenme yoluyla fen ve matematikle ilgili temel kavramları eğlenerek öğrenir.
• Bilimin tüm süreçlerini aktif öğrenme yoluyla yaşamaları sağlanır.
• Tüm öğrencilere (görsel, işitsel, dokunsal, kinestetik gibi tüm zekalarına yönelik) eşit ve mükemmel bir eğitim sağlar.
• Disiplinler arası eğitim sağlar.

 

REGGİO EMİLİA YAKLAŞIMI

REGGİO EMİLİA İTALYA’DA BİR KASABANIN İSMİDİR

İtalya’nın Reggio Emilia kasabasında annelerin, babaların hatta tüm kasabanın çocuklar için en güzeli hayal etmesi ile başlar Reggio Emilia yolculuğu. Malaguzzi isimli eğitimci önderliğinde farklı kuramları inceler ve okullarında hayata geçirmeye karar verirler. Vygotsky ve Piaget’in yoğunlukla hissedildiği bu okullarda, önemli olan çocuklardır. Güçlü bir çocuk imajı, çok rollü öğretmen, zengin ve eğitici bir çevre, güçlü ilişkiler, proje tabanlı öğrenme, bu yaklaşımın öne çıkan prensipleridir. Her bir prensibin tek tek incelenmesi, Reggio Emilia Yaklaşımı’nın anlaşılmasına yardım edecektir.

REGGİO EMİLİA ÇOCUĞUN DOĞASINA UYGUNDUR

Reggio Emilia öğretmenleri için önemli olan çocuktur, ders konusu ya da bir beceri değil! Öğretmenler, pedagogistalarla işbirliği yaparak çocuk gelişimine uygun çalışmalarının konusunu çocukların ilgi, merak ve ihtiyaçlarından yola çıkarak keşfeder.

REGGİO EMİLİA OKULLARINDA KALİTE ANLAŞIYI DEĞİŞİMDEN GEÇER

Reggio Emilia Yaklaşımı’na göre; «iyi eğitimci» yoktur, «kendini geliştirmeye, değişmeye açık eğitimci» vardır. Çağdaş öğretmen anlayışına paralel olan bu yaklaşımda, öğretmenler transformasyona açıktır. Çünkü her çocuğun, her sınıfın, her okulun kendine has bir kültürü olacaktır. Öğretmene düşen görev ise bu kültürü iyi tanıyıp, buna uygun plan hazırlamak.

REGGİO EMİLİA YAKLAŞIMI TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE YENİ BİR IŞIK TUTMAKTADIR

Reggio Emilia Yaklaşımı, tüm dünyada saygı duyulan önemli bir erken çocukluk eğitimi yaklaşımıdır. Türkiye’de okul öncesi eğitim kurumlarında, çocuğun eğitim ve öğretim sürecine yeni bir ışık tutan, çocuğun doğasına uygun eğitim vermeyi amaçlayan bir eğitim sistemidir. Okul Öncesi Eğitim Programlarında sıkça vurgulanan, çocuğun gelişimi, ilgi, istek ve ihtiyaçlarına uygun olarak plan hazırlama mantığı ile çok sıkı örtüşmektedir.

REGGİO EMİLİA ÇOCUKLARININ İÇSEL MOTİVASYONU YÜKSEKTİR

Reggio Emilia yaklaşımından esinlenen okullarda çocuklar okula koşa koşa gitmektedir, çünkü eğitim sistemi çocuğu özgür yapısı içinde, zorlamadan, örselemeden, incitmeden eğitim vermeyi hedeflemekte ve çocuğu şekillendirmek yerine, çocuğun doğasına uygun olarak kendi eğitim sistemini şekillendirmektedir.


REGGİO EMİLİA OKULLARINDA ÖĞRETMEN ÇOCUKLARI DİNLER
Öğretmen bazen çocuğun arkasında onu anlamaya çalışarak, bazen çocuğun yanında onu direk destekleyerek, bazen de onun önünde onu daha ileri çekmek için provoke eder. öğretmen projelerle meşgul olan çocukları keyifle gözlemleye devam eder ve yeni fikirleri görmeye çalışır.

REGGİO EMİLİA OKULLARINDA ÇEVRE 3. ÖĞRETMENDİR
Reggio Emilia okullarından çevre üçüncü öğretmendir ve çocuğun eğitimini destekler. Yani sürekli olarak çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına göre öğretmenler ve çocuklar tarafından dizayn edilir ve çocukların projelerini destekleyecek şekilde zenginleştirilir. Mimarların dahi hayranlıkla gözlemlediği Reggio Emilia okulları eğitime hizmet ettiği kadar göze de hitap ederek yüreklere ışık tutmaktadır.

REGGİO EMİLİA OKULLARINDA ÇOCUKLAR SANAT ARACILIĞIYLA KENDİNİ İFADE EDER
Çocuğun 100 dili vardır. Çocuk kendini ifade etmek için sadece sözcükler arasında sıkıştırılmamış, kendisini ifade etmesi için farklı imkanlar sağlanmıştır. Daha da önemlisi sadece ifade etmekle kalmamış, bu ifadenin sayesinde projelerde daha derin çalışmaların yapılmasına olanak sağlamıştır.


REGGİO EMİLİA OKULLARINDA ÇEVRENİN FİZİKSEL, SOSYAL VE DUYGUSAL ÖĞELERİ GÜÇLÜDÜR
Çevre sadece fiziksel çevreden ibaret değildir. Öğretmenler çevrenin duygusal ve sosyal öğelerinin de farkındadır. Sosyal ve duygusal öğelerin güçlü olduğu bu çevrede, ilişkiler de önemle vurgulanmaktadır. Yani, çocuk-çocuk ilişkisi, çocuk-öğretmen ilişkisi, çocuk-aile-okul ilişkisi, çocuk-toplum ilişkisi, çocuk-fiziksel çevre ilişkisi her zaman dikkatle incelenir ve desteklenir.

REGGİO EMİLİA OKULLARINDA ÇOCUKLAR DERİNLEMESİNE PROJELER GELİŞTİRİR
Reggio Emilia okullarında çocuklar kısa ve uzun süreli projeler üzerinde çalışırlar. Müfredat, çocukların ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda gelişen projelerden oluşur. Çocuklar hem ellerini hem de akıllarını kullanarak projeler üzerinde çalışırken mutludur, çünkü zaten istedikleri konular üzerinde çalışmaları için öğretmen hazırlıklar yapar. Projeler sayesinde çocuklar ezberden ya da öğretmenler tarafından dikte edilen konulardan ziyade kendi ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda gelişen projeler üzerinde aktif olarak etkinlikler yaparlar.

REGGİO EMİLİA OKULLARINDA ÇOCUKLAR BİLİM İNSANIDIR
Alan ziyaretleri, uzmanlarla görüşmeler, tartışmalar, deneyler, bilimsel süreç becerilerinin sıkça kullanımı, derinlemesine yapılan araştırmalar ve merakla sorulan sorulardan oluşan projeler çocukların kalbindedir. Bu yüzden Reggio Emilia okullarında yapılan çalışmalar hem “hands-on, hem heads-on, hem de hearts-on”dur. Yani projeler, çocukların hem ellerine, hem aklına hem de gönlüne hitap etmektedir.

REGGİO EMİLİA OKULLARINDA AİLE VE TOPLUM EĞİTİMİN ÖNEMLİ BİR PARÇASIDIR
Reggio Emilia öğretmenleri ailenin ve toplumdaki her bireyin çocukların eğitimi konusunda söz hakkı olduğuna inanır ve eğitim sürecine katılmaları için onları yüreklendirir.

REGGİO EMİLİA OKULLARINDA ÇOCUKLAR MUTLUDUR VE YAŞITLARINDAN DAHA GELİŞMİŞ DÜŞÜNCE YAPISINA SAHİPTİR

Reggio Emilia okullarında çocukların ruhuna uygun yapılan çalışmalar sayesinde, çocuklar standartların üzerine bilgi, düşünce ve kendini ifade düzeyine sahiptir. Ancak unutulmamalıdır ki, amaç bu değildir, bu sadece sonuçtur.

 

EĞİTİM PROGRAMLARI

Erken çocukluk yılları bireyin tüm yaşam becerilerinin temellerinin atıldığı çok önemli bir dönemdir. Çocukların yaşamın ilk yıllarında kazandığı öğrenme alışkanlıklarının, bilgi ve becerilerinin yaşamın ileri yıllarına aktarıldığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.


Özellikle beyin gelişimi ile ilgili yapılan araştırmalar göstermektedir ki bireyin beyin gelişimi yaşamın ilk yıllarında çok hızlı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Öğrenmenin beyin fonksiyonları üzerine kurulduğu düşünülecek olursa, yaşamın ilk yıllarında beyni uyaracak zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarının ve çocukların bilişsel, dil, hareket, sosyal, duygusal gelişim alanında eş güdümlü olarak desteklenmelerinin önemi büyüktür.

New School Anaokulu’nda uygulanan  okul öncesi eğitim programı; çocukların her gelişim alanında (Bilişsel, sosyal-duygusal, dil, psiko-motor, öz bakım) desteklenmesini sağlarken aynı zamanda öğrenme merak ve duygularını, araştırma-sorgulama-problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik bir programdır. Yıl boyunca uygulanan öğrenci ve programa yönelik “ölçme-değerlendirme” çalışmalarının sonuçlarına göre yeniliklere açık esnek yapısı“ bireysel farklılıklara” uygun programlamayı da sağlamaktadır.
“MONTESSORİ PROGRAMI” Okul öncesi eğitim programlarından biri olan Montessori yaklaşımının önemli bir parçasını oluşturan günlük yaşam becerileri, zarafet ve kibarlık çalışmaları anaokulumuzda uygulanmaktadır.
Çocukların sosyal gelişimlerini destekleyen ve toplumsal yaşama uyumlarını kolaylaştırıcı bir takım aktivitelerden oluşan çalışmalara eğitim programında yer verilmektedir.

Hareket özgürlüğünü ve sosyal yetenekleri destekleyici aktivitelerden bazıları şöyledir: Gün içinde kullandığımız nezaket sözcükleri nelerdir? Sandalyeye nasıl oturulur? Sandalye nasıl taşınır? Bir şey nasıl istenir? Kendini nasıl takdim edersin? Bir ziyaretçiye nasıl davranılır? Ayakkabı nasıl giyilir? Ceket giyilir?

El nasıl yıkanır?

“DEĞERLER EĞİTİM PROGRAMI” ile amacımız; çocukları akademik konuların dışındaki alanlarda da eğitmektir. Gelecekte çocuklarımızda bir toplumun, bir ülkenin ve bu dünyanın vatandaşları olacaklarının bilinci şimdiden oluşturulmaktadır. Bu eğitimle çocuklarımıza toplumsal değerleri kazandırmanın yanı sıra sorumlu davranış geliştirme ve problem çözme becerisi geliştirmeye çalışılmaktadır. Değerler Eğitimi konularından bazıları; sorumluluk sahibi olmak, saygı, dürüstlük, paylaşmak, çalışkan olmak vb.dir.

DERSLERİMİZ
Okulumuzda aylık GEMS ders programı uygulanmaktadır.
Programlanan  yıllık eğitim programlarında  yer verilen  eğitim programlarıGems, değerler eğitimi, Montessori,ReggioEmilia programlarıdır.
• Okuma – yazmaya hazırlık
• Türkçe- Dil etkinlikleri
• Fen ve matematik etkinlikleri
• Oyun ve hareket etkinlikleri
• Sanat etkinlikleri
Derslerde hayata geçirilmektedir.
Haftalık ders programımızda sınıf öğretmenlerimizin izlediği eğitim programlarına paralel olarak
• İngilizce, Yabancı öğretmen eşliğinde yapılmaktadır
• Drama,
• Müzik
• Görsel Sanatlar
• Fen ve deneyler
derslerde destekleyici çalışmalarla katkıda bulunmaktadırlar.

Yaz Okulu Aktivitelerimiz
Beden Eğitimi
Yüzme
Halk Oyunları
Satranç

Atölyeler
Derslerimizle de  alanında uzman öğretmenlerimiz çocuklarımızın tüm gelişim alanlarında daha başarılı bireyler olmaları için katkıda bulunmaktadırlar.

 

LERA
Telif hakkı NEW SCHOOL‘a ait olan LERA ÇALIŞMA YAPRAKLARI öğrenci gelişim paketi3 yaş-4 yaş-5 yaş-6 yaş yönerge ve çalışma yapraklarının ve işleyiş ve uygulamasına dair olan bilgilerinin New School kurumlarının dışında kullanımı ve paylaşımı yasaktır. Telif hakkı alınmış öğrenci gelişim eğitim takip programıdır.

Her öğrenci için bireysel Lera dosyası açılır.

Yaşamın ilk yılları insanın kendini tanıma ve dünyayı keşfetme yıllardır. Bu nedenle öğrencilerin keşfedilecekleri, zengin öğrenme ortamlarının sunulması son derece önemlidir.NEW SCHOLL ‘da her çocuk kendisine sunulan olanaklarla, kendi içinde özel bir gelişim sürecine sahiptir. Zengin bir öğrenme ortamında bulunan bireyler,  kendini tanıma ve kendine güven gibi pek çok önemli yetinin gelişimi için fırsat bulurlar.

Öğrencilerimizin bir insan ve bir öğrenci olarak belki de tek ortak özellikleri, benzersiz olmalıdır.

 

LERA NASIL UYGULANIR?

*sayfanın önce çocuklarla birlikte dikkatle incelenmesi

*Üzerinde beyin fırtınası yapılması ve materyaller kullanarak yapılacak olan çalışmayı görsel algıyla somutlaştırılması

*yönergenin bir kez okunarak verilen süre içinde tamamlanması

*uygulama sırasında öğretmen tarafından gözlem yapılması ve notlar alınması

*uygulama bitiminde değerlendirmenin yapılması ile günlük lera çalışması biter.

Belirli periyotlarla bu dosyalar gözlemlenerek değerlendirmeye alınır ve çocuğun gelişim takibi yapılır.

 

GEÇDA

Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı

Okulumuzda GEÇDA uygulaması, çocuklarının gelişimlerini ayrıntılı olarak değerlendirebilmek, eğitim yaşantılarının düzenlenmesinde ve çocuklardaki gelişimsel özelliklerinin erken tanılanmasında kullanılabilmek için bir gelişim değerlendirme aracı olarak kullanılmaktadır.

    Çocukların gelişimsel özelliklerini yansıtması,
    Çocuğun gelişimini tüm gelişim alanlarında ayrıntılı olarak değerlendirebilecek sayıda madde içermesi,
    Çocuğu oyun ortamında en doğal halleriyle gözlemlemeye dayanması,
    Standart uygulama ve birebir uygulama yapmaya sahip olmamızı sağlaması bu değerlendirme aracını

tercih etme sebeplerimiz arasındadır.

 

Gecda

Psikomotor (73 madde),

Bilişsel (60 madde),

Dil (60 madde),

Sosyal-Duygusal Gelişim (56 madde)

Olmak üzere dört alt test ve 249 maddeden oluşmaktadır. Özbakım becerilerine ilişkin maddeler ise sosyal-duygusal gelişim alt testinde yer almaktadır.

 

GEÇDA’nın yaş aralıklarının belirlenmesinde, gelişim dönemlerine göre gelişim hızlarının farklılaşması dikkate alınarak yirmi bir alt yaş aralığı kullanılmıştır.

    1–12 aylar arası birer aylık,
    13–24 aylar arası üçer aylık,
    25–36 aylar arası altışar aylık,
    37–72 aylar arası ise on ikişer aylık periyotlar halinde düzenlenmiştir.

 

PORTEGA UYGULAMASI
Çocuğumuzun geldiği ay boyunca 2 haftalık periyotlarda daha önceki uygulamalara geri dönüş yaparak; bu çalışmaları çocuklarımıza kazandırmaya çalışacağız.

Temel amacımız,

18 – 66 aylık çocuklarınızın, yaşı gereği yapabilmesi gereken temel beceriler hakkında bilgi sahibi olmanız, çocuğunuzun gelişimini yakından takip etmeniz ve bizimle yakın iletişim içinde olmanızdır.

Bir başka önemli amacımız ise; Çocuklarınızdan beklentilerinizin onların gelişim aşamaları doğrultusunda olmasını sağlamaktır. Çünkü çocuktan beklentilerinizin, onun yaş düzeyinin üstünde ya da altında olması onun gelişimine zarar verecektir.

Geldiği ay boyunca çocuğunuzun bulunduğu yaşa ait her alandaki gelişimini tamamlamak ve onun ileri yaşları için en iyi temeli hazırlamak amacıyla velilerle işbirliğiyapılır. Çalışmalar aile katılımları ile desteklenir.

MANDALA

Mandala çalışmaları, okuma yazmaya hazırlık etkinliklerimizde kullandığımız bir tekniktir.

Mandala uygulaması kagıt üzerinde bir merkez etrafında sıralanmış şekillerin ve desenlerin boyanması esasına dayanmaktadır.

Hafif müzik eşliğinde yapılan mandala uygulaması sonunda çocuklarımızın stresle kolaylıkla mücadele edebildikleri, sakinlik ve soğukkanlılık kazandıkları görülmektedir. Mandala grup çalışmalarında, gruba uyum sağlamalarında ve dinleme becerilerinde olumlu etkileri görülürken ayrıca çocukların yaratıcılıklarını keşfetmelerine de yardımcı olduğu gözlemlenmektedir.

Mandalanın bir diğer olumlu etkisi ise çocukların dikkat sürelerini uzamasını sağlamasıdır.

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Eğitim öğretim sürecimizin son aşamasıdır, amaçlarımız doğrultusunda planlanan ve uygulanan eğitim-öğretim etkinliklerinin 2-5 yaş öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarında, oluşturduğu değişikliğin ölçülmesi ve yorumlanması amacıyla yapılan değerlendirmedir. Değerlendirme sonuçları, programın geliştirilmesi amacıyla kullanılabileceği gibi eğitimin etkisini belirlemek amacıyla da kullanılır. Her iki durumda da hedefimiz, çocukların gelişimini ve eğitimini desteklemektir.

Lera değerlendirmeleri

Geçta değerlendirmeleri

Portega uygulama degerlendirmeleri
• Gözlem kayıtları
• Anektod kayıtları
• Gelişim Kontrol listeleri ve Standart Testler
• Her dönemde bir kez öğrencinin tüm gelişim alanlarına yönelik olarak verilen Gelişim Raporları
• Her dönemde bireysel veli – öğretmen görüşmeleri
• Her dönemde her çocuk için doldurulan kazanım değerlendirme formları
2 yaş grubundan başlayarak tüm yaş grublarında kullandığımız bütün öğrencilerin gelişimini düzenli olarak izleyip gereken önlemlerin alınması için veri sağlayan ve eğitimin kalitesini yükseltmeyi amaçlayan somut bir ölçme değerlendirme aracıdır.

 • Açık Bahçe
 • Açık Havuz
 • Acil Çıkış Kapısı
 • Aktivite Odası
 • Asansör
 • Bale Salonu
 • Banyo
 • Basketbol Sahası
 • Bilgisayar Odası
 • Çok Amaçlı Salon
 • Depreme Dayanıklılık
 • Doğalgaz
 • Fen ve Doğa Bahçesi
 • Güvenlik Alarmı
 • Her Sınıfta Bilgisayar
 • İngilizce Sınıfı
 • Jeneratör
 • Kapalı Bahçe
 • Kapalı Havuz
 • Kombi
 • Kum Havuzu
 • Merkezi Isıtma
 • Mutfak
 • Oyun Salonu
 • Piyano
 • Psikolog Odası
 • Revir
 • Spor Salonu
 • Tuvalet
 • TV Salonu
 • Uyku Odası
 • Yangın Alarm Sistemi
 • Yangın Merdiveni
 • Yemekhane
 • Kapalı Bahçe
 • Kapalı Havuz
 • Kombi
 • Kum Havuzu
 • Merkezi Isıtma
 • Mutfak
 • Oyun Salonu
 • Piyano
 • Psikolog Odası
 • Revir
 • Spor Salonu
 • Tuvalet
 • TV Salonu
 • Uyku Odası
 • Yangın Alarm Sistemi
 • Yangın Merdiveni
 • Yemekhane
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • 6 Adet Fotoğraf
 • Aşı kartı fotokopisi
 • Boğaz Kültürü
 • Hbs Ag - Anti Hbs testleri
 • İkametgah
 • Sağlık Raporu
 • Tam İdrar Tahlili
 • Gaita Testi
 • 2 Adet Fotoğraf
 • Kan Grubu Belgesi
 • Kan Sayımı Tahlili
 • Hepatit B Testi
 • Diğer
 • Oyun Grubu
 • Doğum Günü Organizasyonu
 • Parti Organizasyonu
 • Genel Çalışma Konseptleri
 • Yaz Okulu
 • Beden Eğitimi
 • Görsel Sanatlar
 • Mental Aritmetik Eğitimi
 • Sorumluluk Eğitimi
 • Diğer Eğitimler
 • Karakter Eğitimi
 • Öz Bakım Eğitimi
 • Türkçe Dil Eğitimi
 • Genel Eğitim Sistemi
 • Matematik Eğitimi
 • Proje Bazlı Eğitim
 • Yabancı Dil Eğitimi
 • Aile Katılımlı Etkinlikler
 • Basketbol
 • Buz Pateni
 • Drama
 • Müzik
 • Satranç
 • Atölye Çalışmaları
 • Bilgisayar
 • Dans
 • Genel Aktivite Bilgileri
 • Orff Eğitimi
 • Yüzme
 • Bale
 • Binicilik
 • Diğer
 • Halk Oyunları
 • Resim

Harita


Yorumlar

İletişim Bilgileri

New School Ataşehir
Yetkili Bilgisi Yok
 • Bahçe :Var
 • Mental Aritmetik :Var
 • Müzik Eğitimi :Var
 • Servis :Var
 • Şube :Var
 • Yaz Okulu :Var
 • Yabancı Dil :
Mesaj Formu